Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Strona główna Aktualności Monitoring zawodów w 2014 r. – część II

Monitoring zawodów w 2014 r. – część II A A A

Szanowni Państwo,

okladka_MZDiN_2014_IIW zakładce Bibliotece -> Raporty, wyniki został opublikowany raport: „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. – część II”

Opracowanie jest drugą częścią rocznego raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. W raporcie zawarto informacje o absolwentach szkół ponadgimnazjalnych i wyższych roku szkolnego 2013/2014, a także uczniach i studentach roku szkolnego 2014/2015. Dane te zostały odniesione do informacji o bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, co pozwoliło zobrazować sytuację na rynku pracy absolwentów najpopularniejszych kierunków kształcenia w województwie kujawsko-pomorskim.

Opracowanie zawiera część opisową oraz zestawienie danych w ujęciu tabelarycznym. W opracowaniu korzystano z następujących źródeł danych: Główny Urząd Statystyczny (wyniki badania popytu na pracę w roku 2014 oraz dane o absolwentach i studentach szkół wyższych), System Informacji Oświatowej (dane o absolwentach i uczniach szkół ponadgimnazjalnych), Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy (głównie Załącznik 3 – „Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności”).