Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Strona główna Aktualności Barometr zawodów

Barometr zawodów A A A

W 2015 r. we wszystkich województwach w kraju przeprowadzone zostało badanie Barometr zawodów. Celem badania było uzyskanie informacji o grupach zawodów, w których w 2016 r. mogą wystąpić problemy z pozyskaniem pracowników oraz grup charakteryzujących się nadwyżką osób poszukujących pracy.

Badanie prowadzone było głównie w oparciu o wiedzę pracowników powiatowych urzędów pracy. We wrześniu i październiku 2015 r. w 20 powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego odbyło się 21 paneli eksperckich (w Grudziądzu odbyły się dwa panele, dla powiatu grodzkiego i ziemskiego oddzielnie), które oceniały przewidywaną sytuację na rynku pracy w poszczególnych grupach zawodów.

Z uwagi na rozbudowaną strukturę „Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” (ponad 2300 zawodów), ocenie podlegały zawody najczęściej występujące na rynku pracy. Na podstawie podobieństwa wykonywanych zadań zostały one zgrupowane w 177 grup, których nazwy nie odpowiadają grupom określonym w Klasyfikacji.

Przygotowany przez WUP w Toruniu raport z badania dla województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się w zakładce: Biblioteka -> Raporty, wyniki -> Barometr zawodów. Wyniki barometru zawodów dla wszystkich województwa i powiatów w kraju dostępne są na ogólnopolskiej stronie barometru: www.barometrzawodow.pl.