Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Strona główna Aktualności Dane o bezrobotnych oraz wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej w 2015 r. według zawodów

Dane o bezrobotnych oraz wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej w 2015 r. według zawodów A A A

Informujemy, że w zakładce Biblioteka ->Raporty, wyniki zostało opublikowane zestawienie o bezrobotnych oraz wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej w 2015 r. według zawodów.

Prezentowane zestawienie zawiera dane o strukturze bezrobotnych oraz zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Źródłem informacji są dane statystyczne przekazywane przez powiatowe urzędy pracy na podstawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2015 r. (głównie Załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy – „Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności”).