Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Strona główna Analiza Rynku Szkoleniowego

Analiza Rynku Szkoleniowego A A A

Analiza rynku szkoleniowego województwa kujawsko-pomorskiego zaplanowana na I kwartał 2015 roku będzie dotyczyła wyłącznie szkoleń już zorganizowanych (poprzednie edycje dotyczyły również szkoleń planowanych). Dane do analizy będą pochodzić z dwóch głównych źródeł informacji:  powiatowych urzędów pracy (szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy) oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych (szkolenia zorganizowane przez instytucje szkoleniowe z regionu). Analiza będzie zawierała również informacje o szkoleniach zorganizowanych dzięki projektom realizowanym w ramach PO KL.

szkoleniaCelem analizy jest przede wszystkim przedstawienie szczegółowej oferty szkoleniowej, uwzględniającej tematykę szkoleń. Dane prezentowane na dwóch poziomach szczegółowości: obszarów szkoleń oraz tytułów szkoleń. Oferta szkoleń przedstawiona na poziomie tytułów zwiększa użyteczność opracowania. Analiza daje odbiorcom możliwość uzyskania informacji m.in. o liczbie uczestników szkolenia, liczbie godzin, wymaganiach przy rekrutacji, czy szkolenie kończy się egzaminem, jaki rodzaj dokumentu otrzymuje się po jego zakończeniu (zaświadczenie/certyfikat/świadectwo itp.) oraz posiadaniu przez instytucję szkoleniową ważnej akredytacji lub innego certyfikatu jakości w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, czy stosowanych metodach oceny jakości szkolenia.

Odbiorcy raportu: z jednej strony instytucje, które świadczą usługi szkoleniowe, a z drugiej strony osoby, które szukają odpowiedniego szkolenia. Dodatkowo analiza może być przydatna w pracy pośredników i doradców zawodowych, którzy w swojej bieżącej pracy potrzebują aktualnych informacji nt. oferty szkoleniowej w regionie.

LogoOpis zadania: Analiza rynku szkoleniowego realizowanego w projekcie Rynek Pracy pod Lupą w latach: 2011-2013.