Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Strona główna Badania Pracodawców

Badania Pracodawców A A A

wywiadW ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą II zaplanowano jedną edycję badania pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego. Pomiary z lat ubiegłych dostarczyły wyczerpującej, szerokiej wiedzy na temat zapotrzebowania na pracowników wśród pracodawców z regionu. Korzystając z tych doświadczeń, została zmodyfikowana metodologia badania.

Głównym celem badania była diagnoza planów zatrudnieniowych oraz trudności rekrutacyjnych pracodawców działających w kluczowych branżach województwa kujawsko-pomorskiego.

Badanie ankietowe pozwoliło na zdiagnozowanie popytu na poszczególne zawody oraz zacieśnienie współpracy powiatowych urzędów pracy z lokalnymi pracodawcami. Dzięki badaniu możliwe było uzyskanie informacji o tym, ilu i jakich pracowników poszukują pracodawcy w województwie kujawsko-pomorskim, w jakich zawodach i z jakimi kwalifikacjami. Dane z przeprowadzonych wywiadów dostarczyły również informacji na temat powodów planowanego zatrudnienia/zwolnienia pracowników do końca 2014, perspektyw zmian w zatrudnieniu do końca 2015 r. oraz problemów związanych z rekrutacją pracowników.

Zagadnienie przewidywanego popytu na pracę koncentrowało się na tematycznym podejściu, zawężonym do 6 branż określonych w dokumentach strategicznych jako branże rozwojowe dla regionu[1]. Dobór próby do badania został zaproponowany przez eksperta w dziedzinie analiz rynku pracy. Za podstawę określenia wielkości próby przyjęto liczbę podmiotów w danej branży i podregionie. Wywiady z pracodawcami przeprowadzali pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy w okresie od połowy maja do końca czerwca 2014 r. Wielkość zrealizowanej próby to 445 podmiotów.

            Struktura branż, w których działały ankietowane podmioty wyglądała następująco:

  • Usługi logistyczne – transport, spedycja, logistyka – 166 podmiotów (37,3%)
  • Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna – 100 podmiotów (22,5%);
  • Przemysł maszynowy, motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa – 75 podmiotów (16,9%);
  • Przetwórstwo spożywcze – 52 podmiotów (11,7%);
  • Energetyka odnawialna – 27 podmiotów (6,1%);
  • Branża chemiczna i papiernicza – 25 podmiotów (5,6%).

Wśród ankietowanych podmiotów, podział według podregionów wyglądał następująco:

  • bydgosko-toruński –   167 podmiotów (37,5%);
  • włocławski –               151 podmiotów (33,9%);
  • grudziądzki –              127 podmiotów (28,5%).


[1] Identyfikacja kluczowych branż dla regionu kujawsko-pomorskiego została dokonana na podstawie obowiązujących dokumentów strategicznych: Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020. Plan modernizacji 2020+  oraz Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .

 

LogoOpis badania pracodawców realizowanego w projekcie Rynek Pracy pod Lupą w latach 2011-2013