Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP

Rok 2012 A A A

10 najczęściej poszukiwanych zawodów wraz z najczęściej wskazywanymi kompetencjami oraz powodem zatrudnienia w 2012 r. (według danych z badania ankietowego pracodawców):

 • Sprzątaczka biurowa
  15 podmiotów planowało zatrudnić 318 osób. Zatrudnienie związane z przejęciem podmiotu i zatrudnieniem jego pracowników.
  Sekcja: Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

  Oczekiwania:

  wykształcenie: zasadnicze zawodowe
  doświadczenie: 50 miejsc pracy: roczne
  Cechy indywidualne: staranność wykonywania pracy, dobra organizacja, obowiązkowość, umiejętność pracy zespołowej
  Wiedza: z zakresu BHP, obsługi maszyn sprzątających
 • Robotnik gospodarczy
  25 podmiotów planowało zatrudnić 285 osób. Głównie z powodu zatrudnienia sezonowego
  Sekcja: Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  Oczekiwania:
  wykształcenie gimnazjalne i poniżej lub zasadnicze zawodowe

  Cechy indywidualne: staranność, dobra organizacja, obowiązkowość Prawo jazdy kat. B, znajomość zasad BHP
 • Robotnik pomocniczy w przetwórstwie przemysłowym
  14 podmiotów dużych planowało zatrudnić 258 osób. Powodem było zatrudnienie sezonowe
  Sekcja: Przetwórstwo przemysłowe
  Oczekiwania:
  wykształcenie zasadnicze zawodowe Roczne doświadczenie na podobnym stanowisku Cechy indywidualne: staranność, obowiązkowość, umiejętność pracy zespołowej
 • Pracownik ochrony fizycznej I stopnia
  6 firm prywatnych planowało zatrudnić 219 osób. Głównym powodem był rozwój firmy

  Sekcja: Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  Oczekiwania:
  znajomość zasad BHP prawo jazdy kat. B Cechy indywidualne: obowiązkowość, komunikatywność, radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami
 • Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle
  14 podmiotów planowało zatrudnić 177 osób. Związane to było ze wzrostem popytu na produkty i usługi oraz z sezonowym charakterem prac

  Sekcja: Przetwórstwo przemysłowe i Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  Oczekiwania:
  doświadczenie dwuletnie lub więcej niż dwa lata (dotyczy 54 miejsc pracy) Cechy indywidualne: staranność, szybkość uczenia się, umiejętność pracy zespołowej
 • Robotnik budowlany
  25 firm prywatnych z 6 różnych sekcji planowało zatrudnić 102 osoby
  głównie z sekcji: Budownictwo
  Oczekiwania:
  wykształcenie zasadnicze zawodowe lub gimnazjalne i poniżej
  Cechy indywidualne: staranność, obowiązkowość
  prawo jazdy kat B (dotyczy 45 osób), znajomość przepisów BHP (dotyczy 33 osób)
 •  Ślusarz
  15 pracodawców planowało zatrudnić 95 osób. Głównie z powodu rozwoju firmy

  Sekcja: Przetwórstwo przemysłowe
  Oczekiwania:
  wykształcenie zasadnicze zawodowe lub gimnazjalne i poniżej doświadczenie roczne
  Cechy indywidualne: staranność wykonywania pracy i umiejętność pracy zespołowej
 • Sprzedawca
  34 prywatne firmy poszukiwały 88 osób

  Sekcja: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  Oczekiwania:
  wykształcenie zasadnicze zawodowe, roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
  Cechy indywidualne: obowiązkowość, współpraca w zespole prawo jazdy kat. B (dotyczy 32 osób), obsługa kasy fiskalnej
 • Cukiernik
  4 podmioty prywatne poszukiwały 68 osób z powodu rozwoju firmy

  Sekcja: Przetwórstwo przemysłowe
  Oczekiwania:

  Cechy indywidualne: staranność, szybkość uczenia się, obowiązkowość, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Szwaczka
  9 prywatnych firm poszukiwało 65 osób

  Sekcja: Przetwórstwo przemysłowe
  Oczekiwania:
  wykształcenie gimnazjalne i poniżej oraz zasadnicze zawodowe doświadczenie roczne (38 stanowisk), dwa lata (24 stanowiska) Cechy indywidualne: staranność, dobra organizacja, obowiązkowość