Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP

Rok 2013 A A A

10 najczęściej poszukiwanych zawodów wraz z najczęściej wskazywanymi kompetencjami oraz powodem zatrudnienia w 2013 r. (według danych z badania ankietowego pracodawców):

 

 • Robotnik gospodarczy
  20 podmiotów planowało zatrudnić 299 osób. Głównie z powodu zatrudnienia sezonowego
  Sekcja: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
  Oczekiwania:
  wykształcenie gimnazjalne i poniżej lub zasadnicze zawodowe

  Cechy indywidualne: umiejętność pracy zespołowej, staranność, dobra organizacja, obowiązkowość, gotowość do podnoszenia kwalifikacji
  Prawo jazdy kat. B.
 • Robotnik pomocniczy w przetwórstwie przemysłowym
  11 podmiotów  planowało zatrudnić 262 osoby. Powodem było zatrudnienie sezonowe
  Sekcja: przetwórstwo przemysłowe.
  Oczekiwania:
  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
  Cechy indywidualne: staranność, obowiązkowość, umiejętność pracy zespołowej, szybkość uczenia się, dobra organizacja pracy własnej.
 • Pakowacz
  8 podmiotów planowało zatrudnić 210 osób. Głównym powodem był rozwój firmy

  Sekcja: przetwórstwo przemysłowe
  Oczekiwania:

  wykształcenie: policealne i średnie zawodowe
  prawo jazdy kat. B
  Cechy indywidualne: staranność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy zespołowej
 • Pracownik ochrony fizycznej I stopnia
  2 podmioty planowało zatrudnić 120 osób. Związane to było ze wzrostem popytu na produkty i usługi

  Sekcja: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  Oczekiwania:

  wykształcenie: zasadnicze zawodowe
  Cechy indywidualne: staranność, szybkość uczenia się, umiejętność pracy zespołowe, komunikatywność, samodzielność.
 • Pozostali pracownicy przy pracach prostych
  4 firm podmioty planowały zatrudnić 109 osób
  głównie z sekcji: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca z powodu sezonowego charakteru pracy.
  Oczekiwania:
  wykształcenie zasadnicze zawodowe lub gimnazjalne i poniżej
  Cechy indywidualne: staranność, obowiązkowość, umiejętność pracy zespołowej, dobra organizacja pracy własnej i samodzielności.
  prawo jazdy kat B (dotyczy 45 osób), znajomość przepisów BHP (dotyczy 33 osób)
 • Robotnik budowlany
  24 podmioty planowały zatrudnić 104 osoby. Głównie z powodu sezonowego charakteru prac.

  Sekcja: budownictwo
  Oczekiwania:
  wykształcenie zasadnicze zawodowe lub gimnazjalne i poniżej
  Cechy indywidualne: obowiązkowość, staranność wykonywania pracy, umiejętność pracy zespołowej, szybkość uczenia się, dobra organizacja pracy własnej.
 • Pracownik ochrony fizycznej bez licencji
  2 prywatne firmy poszukiwały 100 osób

  Sekcja: administrowanie i działalność wspierająca
  Oczekiwania:
  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  Cechy indywidualne: dobra organizacja pracy własnej, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, komunikatywność
  prawo jazdy kat. B, znajomość przepisów BHP
 • Sprzedawca
  28 podmiotów prywatnych poszukiwało 85 osób z powodu rozwoju firmy

  Sekcja: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle.
  Oczekiwania:

  wykształcenie: zasadnicze zawodowe
  Cechy indywidualne: staranność, szybkość uczenia się, obowiązkowość, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
  prawo jazdy kat. B, obsługa kasy fiskalnej, język angielski (2 osoby)
 • Szwaczka
  8 prywatnych firm poszukiwało 74 osób

  Sekcja: przetwórstwo przemysłowe
  Oczekiwania:

  wykształcenie gimnazjalne i poniżej oraz zasadnicze zawodowe
  doświadczenie roczne Cechy indywidualne: staranność, dobra organizacja, obowiązkowość
 • Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne
  5 podmiotów planowało zatrudnić 70 osób głównie w sekcji: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca z powodu rozwoju firmy
  Oczekiwania:
  Wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub gimnazjalne i poniżej
  Cechy indywidualne: staranność wykonywania pracy, dobra organizacja pracy własnej, obowiązkowość, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.