Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP

Rok 2014 A A A

10 najczęściej poszukiwanych zawodów wraz z najczęściej wskazanymi kompetencjami oraz powodem zatrudnienia w 2014 r. (według danych z badania ankietowego pracodawców).

 • Kierowca autobusu
  9 podmiotów planowało zatrudnić 119 osób. Głównie z powodu rozwoju firmy, zatrudnienia sezonowego, uzupełnieniem braków kadrowych
  Branża: usługi logistyczne – transport, spedycja, logistyka
  Oczekiwania:
  wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i poniżej, średnie ogólnokształcące

  Cechy indywidualne: obowiązkowość, pracowitość, komunikatywność, zaangażowanie, odporność na stres
  Prawo jazdy kat. D.
 • Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym
  2 podmioty planowały zatrudnić 102 osoby. Głównie z powodu zatrudnienia sezonowego
  Branża: przetwórstwo spożywcze
  Oczekiwania:
  wykształcenie gimnazjalne i poniżej, zasadnicze zawodowe
  Cechy indywidualne: szybkość uczenia się, staranność wykonywania pracy, obowiązkowość, pracowitość, zaangażowanie, odporność na stres.
 • Kierowca samochodu ciężarowego
  25 podmioty planowały zatrudnić 92 osoby. Głównie z powodu wzrostu popytu na produkty i usługi, rozwój firmy, zatrudnienie sezonowe, uzupełnienie braków kadrowych, reorganizacja działalności firmy

  Branża: usługi logistyczne – transport, spedycja, logistyka
  Oczekiwania:
  wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i poniżej, policealne i średnie zawodowe
  Cechy indywidualne: dobra organizacja pracy własnej, obowiązkowość, pracowitość, odporność na stres, samodzielność, staranność wykonywania pracy, komunikatywność, zaangażowanie
  Prawo jazdy kat. C+E.
 • Ślusarz
  8 podmiotów planowało zatrudnić 90 osób. Głównie z powodu wzrostu popytu na produkty i usługi
  Branża: przemysł maszynowy, motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa
  Oczekiwania:
  wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i poniżej
  Cechy indywidualne: staranność wykonywania pracy, szybkość uczenia się, dobra organizacja pracy własnej, obowiązkowość, pracowitość, zaangażowanie, samodzielność, komunikatywność
 • Pozostali spawacze i pokrewni
  4 podmioty planowały zatrudnić 81 osób. Głównie z powodu wzrostu popytu na produkty i usługi
  Branża: przemysł maszynowy, motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa
  Oczekiwania:
  wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i poniżej
  Cechy indywidualne: staranność wykonywania pracy własnej, dobra organizacja pracy własnej, obowiązkowość, pracowitość, samodzielność, szybkość uczenia się, zaangażowanie, komunikatywność.
 • Kierowca mechanik
  4 podmioty planowały zatrudnić 68 osób. Głównie z powodu uzupełnienia braków kadrowych, wzrostu popytu na produkty i usługi
  Branża: usługi logistyczne – transport, spedycja, logistyka
  Oczekiwania:
  wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i poniżej
  Cechy indywidualne: obowiązkowość, pracowitość, komunikatywność, odporność na stres, staranność wykonywania pracy, samodzielność
  Prawo jazdy kat. D.
 • Pozostali robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
  1 podmiot planował zatrudnić 60 osób
  Branża: przetwórstwo spożywcze
  Oczekiwania:
  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  Cechy indywidualne: szybkość uczenia się, staranność wykonywania pracy.
 • Elektryk
  1 podmiot planował zatrudnić 30 osób. Głównie z powodu wzrostu popytu na produkty i usługi
  Branża: przemysł maszynowy, motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa
  Oczekiwania:
  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  Cechy indywidualne: szybkość uczenia się, staranność wykonywania pracy, dobra organizacja pracy własnej, obowiązkowość, pracowitość, zaangażowanie, komunikatywność, samodzielność.
 • Mechanik taboru kolejowego
  1 podmiot planował zatrudnić 30 osób. Głównie z powodu wzrostu popytu na produkty i usługi
  Branża: przemysł maszynowy, motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa
  Oczekiwania:
  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  Cechy indywidualne: szybkość uczenia się, staranność wykonywania pracy, dobra organizacja pracy własnej, obowiązkowość, pracowitość, zaangażowanie, komunikatywność, samodzielność.
 • Inżynier transportu kolejowego
  1 podmiot planował zatrudnić 30 osób. Głównie z powodu wzrostu popytu na produkty i usługi
  Branża: przemysł maszynowy, motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa
  Oczekiwania: wykształcenie wyższe
  Cechy indywidualne: szybkość uczenia się, staranność wykonywania pracy, umiejętność pracy zespołowej, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, chęć rozwoju, dobra organizacja pracy własnej, obowiązkowość, pracowitość, zaangażowanie, odpornością na stres, komunikatywność, samodzielność, zdolność do analitycznego myślenia.