Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Strona główna Badania Pracodawców Wyniki z badania w 2014 r.

Wyniki z badania w 2014 r. A A A

Poniżej znajdują się podstawowe wyniki z badania ankietowego pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadzonego w 2014 r.:

1. Liczba podmiotów uczestniczących w badaniu w 2014 r. według branż

2. Wielkość planowanego zatrudnienia i zwolnienia do końca 2014 r. w branżach

3. Planowany wzrost/spadek zatrudnienia do końca 2014 r. w podregionach i branżach strategicznych województwa kujawsko-pomorskiego

4. Powody zatrudnienia pracowników do końca 2014 r. według branż

5. Powody zwolnienia pracowników do końca 2014 r. według branż

6. Zapotrzebowanie na pracowników według grup wielkich zawodów w branżach


 

1. Liczba podmiotów uczestniczących w badaniu w 2014 r. według branż

2. Wielkość planowanego zatrudnienia i zwolnienia do końca 2014 r. w branżach

3. Planowany wzrost/spadek zatrudnienia do końca 2014 r. w podregionach i branżach strategicznych województwa kujawsko-pomorskiego

4. Powody zatrudnienia pracowników do końca 2014 r. według branż

5. Powody zwolnienia pracowników do końca 2014 r. według branż

6. Zapotrzebowanie na pracowników według grup wielkich zawodów w branżach