Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Strona główna Badanie ofert internetowych

Badanie ofert internetowych A A A

oferty pracy

Badanie ofert internetowych – to kolejne realizowane w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą II badanie, które ma na celu poszerzenie informacji na temat regionalnego rynku pracy. Podobnie jak badanie podmiotów powstałych dzięki dotacjom, zostało zlecone agencji badawczej.

Celem badania jest analiza ilościowa i jakościowa treści internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego zamieszczonych na 4. portalach ogólnopolskich:

  • Pracuj.pl
  • Praca.Gratka.pl
  • GazetaPraca.pl
  • Regiopraca.pl

Obejmuje swoim zasięgiem oferty pracy, które będą realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, oferty pracy dla kujawsko-pomorskiego, które będą realizowane poza województwem w kraju oraz oferty pracy dla kujawsko-pomorskiego realizowane za granicą.

Analizą zostaną objęte internetowe oferty pracy umieszczane na ww. portalach w dwóch okresach: wrzesień – listopad 2014 r. oraz luty – kwiecień 2015 r.

Zakres tematyczny badania obejmuje:

  1. Analizę struktury ofert pracy według obszaru terytorialnego, którego dotyczy (na poziomie powiatów),
  2. Analizę struktury ofert pracy według zawodów,
  3. Analizę oferty pracodawców dla poszczególnych stanowisk,
  4. Analizę struktury ofert pracy według branż, w których poszukiwani są pracownicy,
  5. Analizę oczekiwań pracodawców wobec kandydatów do pracy,
  6. Analizę ofert pracy ze względu na podmiot, który zamieścił ofertę.  

Wyniki badania z całego okresu (6 miesięcy) zostały zamieszczone w raporcie końcowym, który znajduje się w zakładce: Biblioteka->Raporty, wyniki