Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Strona główna Badanie podmiotów powstałych dzięki dotacjom

Badanie podmiotów powstałych dzięki dotacjom A A A

Celem badania sytuacji podmiotów gospodarczych powstałych dzięki dotacjom dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej przyznanym przez powiatowe urzędy pracy jest dostarczenie kompleksowych danych dotyczących charakterystyki podmiotów i osób, które otrzymały dotacje w latach 2010 -2013 oraz pozyskanie danych na temat trwałości i kondycji podmiotów założonych w 2010 roku.

Badanie zakłada przeprowadzenie wywiadów w oparciu o kwestionariusz ankiety z osobami, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2010 roku (500 wywiadów) oraz w oparciu o dane zastane sporządzenie charakterystyki podmiotów i osób, które otrzymały środki w latach 2010-2013. Uzyskamy w ten sposób wiedzę o tych czynnikach, które decydują o trwałości podmiotów gospodarczych oraz problemach, z jakimi muszą radzić sobie osoby prowadzące własną działalność gospodarcza na różnych etapach jej funkcjonowania.

Badanie zostanie przeprowadzone przez zewnętrznego wykonawcę. Termin realizacji badania: II kwartał 2014 – I kwartał 2015 roku.

Produkty badania: raport końcowy oraz metodologia skierowana do powiatowych urzędów pracy dotycząca prowadzenia własnych badań ankietowych dotyczących dotacji na podjęcie działalności gospodarczej – opublikowane w I kwartale 2015 r.

Odbiorcy raportu: przede wszystkim urzędy pracy, które udzielają osobom bezrobotnym jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, gdyż analiza dostarczy informacji o efektywności tej formy wsparcia.