Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP

Seminaria A A A

Seminarium 11 czerwca 2015 r.

11 czerwca 2015 r. odbyło się seminarium podsumowujące projekt systemowy WUP w Toruniu
Rynek Pracy pod Lupą II.
Program seminarium.
Poza pracownikami WUP w Toruniu, prelegentami na seminarium byli:

 • Pani dr Monika Kwiecińska-Zdrenka – pracownik Instytutu Socjologii
  UMK w Toruniu,
 • Pan Michał Korolko – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • Pan dr Dominik Śliwicki – Kierownik Ośrodka Badań i Analizy Rynku Pracy, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.Moderatorem spotkania był Pan dr hab. Wojciech Knieć z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  W seminarium uczestniczyli przedstawiciele m.in. następujących instytucji: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Starostw Powiatów, Powiatowych Urzędów Pracy, uczelni wyższych, centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz WUP w Toruniu.

Prezentacje wygłoszone na seminarium
1. Podsumowanie realizacji projektu Rynek Pracy pod Lupą II
2. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
3. Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego
4. Analiza rynku szkoleniowego
5. Lokalna informacja o zawodach
6. Badanie podmiotów gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne w latach 2010-2013
7. Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego
8. Kompetencje przyszłości
9. Inteligentne specjalizacje
10. Potencjał kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w świetle danych statystycznych

Seminarium 17 grudnia 2013 r.

17 grudnia 2013 r. odbyło się seminarium podsumowujące trzyletni projekt systemowy WUP w Toruniu Rynek Pracy pod Lupą.
Poza pracownikami WUP w Toruniu, prelegentami na seminarium byli:

 • Pani Diana Turek – przedstawiciel firmy Sedlak & Sedlak
 • Pan Maciej Kanabaj – Kierownik Centrum Obsługi Inwestora i Eksportu w Departamentcie Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Pan Czesław Ficner – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Pani dr Monika Kwiecińska-Zdrenka – pracownik Instytutu Socjologii UMK w Toruniu.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele m.in. następujących instytucji: Związku Pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw”,  Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, Urzędu Marszałkowskiego, Starostw Powiatów, Powiatowych Urzędów Pracy, uczelni wyższych, biur karier, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu, centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz WUP w Toruniu.

Prezentacje wygłoszone na seminarium
1. Podsumowanie realizacji projektu Rynek Pracy pod Lupą
2. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach 2010-2013 – relacja popytu i podaży
3. Obraz rynku pracy oczami kujawsko-pomorskich pracodawców w świetle trzech edycji badań
4. Rynek szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim. Podsumowanie badań 2011-2013
5. Opiniowanie kierunków kształcenia przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia w latach 2012-2013
6. Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 – wyniki analizy zleconej
7. Sektor nowoczesnych usług szansą na rozwój regionu
8. Edukacja zawodowa w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2020
9. „Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem” – projekt badawczy zrealizowany przez Agrotec Polska i Instytut Badań Strukturalnych

 Seminarium 15 czerwca 2012 r.

15 czerwca 2012 r. w Toruniu odbyło się seminarium dotyczące realizacji Partnerskiego projektu systemowego WUP w Toruniu  Rynek Pracy pod Lupą[1]. Głównym celem projektu jest pozyskanie i upowszechnienie informacji nt. zapotrzebowania na pracowników o określonych zawodach i umiejętnościach oraz rynku szkoleniowym w woj. kujawsko-pomorskim.

W seminarium uczestniczyli m.in. Kurator Oświaty – Pani Anna Łukaszewska, prof. Zenon Wiśniewski – przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, Pani Maria Karwowska – Prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan, Pani Marta Olszewska – Dyrektor Biura Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, Pan Jan Wadoń – Przewodniczący Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciele Starostw powiatów, Powiatowych Urzędów Pracy, Centrów Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Biur Karier, mediów oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Poniżej znajdują się materiały z wygłaszanych prezentacji podczas seminarium.

 1. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w województwie kujawsko–pomorskim
 2. Badania pracodawców województwa kujawsko–pomorskiego
 3. Analiza rynku szkoleniowego w województwie kujawsko–pomorskim
 4. Sytuacja  w zawodach gastronomicznych na rynku pracy w woj. kujawsko-pomorskim
 5. Sytuacja w zawodach opiekuńczo-medycznych na rynku pracy w woj. kujawsko-pomorskim
 6. Sytuacja w branży budowlanej na rynku pracy w woj. kujawsko-pomorskim
 7. Zmiany w systemie kształcenia zawodowego
 8. Zapotrzebowanie na zawody techniczne na rynku pracy
 9. Dobre praktyki współpracy szkół i pracodawców w branży budowlanej
 10. Zawody przyszłości

[1] Podstawą realizacji projektu jest Uchwała nr 41/706/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pt: Rynek Pracy pod Lupą w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i powierzenia jego realizacji.