Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP

Kontakt A A A

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń

tel. 56 669 39 00
fax 56 669 39 99
email: wup@wup.torun.pl

Zespół Projektowy:

Artur Janas
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Beata Piskorska
Wicedyrektor ds. Rynku Pracy

Mariola Wilmanowicz
Koordynator projektu

Kierownik Wydziału Badań i Analiz

Ewa Matusiak
Kierownik Oddziału ds. Statystyki i Analiz

Osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania merytoryczne w projekcie w WUP:

  • prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Barbara Kalita
e-mail: barbara.kalita@wup.torun.pl
tel. 56 669 39 43

  • realizacja badania ankietowego pracodawców

Joanna Cywińska
tel. 56 669 39 40
oraz Marzena Fabisiak i Iwona Janowska

  • realizacja badania podmiotów powstałych dzięki dotacjom

Marzena Fabisiak
e-mail: marzena.fabisiak@wup.torun.pl
tel. 56 669 39 22
oraz Joanna Cywińska i Iwona Janowska

  • realizacja badań ankietowych instytucji szkoleniowych

Marzena Fabisiak
e-mail: marzena.fabisiak@wup.torun.pl
tel. 56 669 39 22
oraz Joanna Cywińska i Iwona Janowska

  • promocja i upowszechnianie wyników projektu

Joanna Cywińska
tel. 56 669 39 40
oraz Violetta Murawska

  • obsługa administracyjna projektu

Violetta Murawska
e-mail: violetta.murawska@wup.torun.pl
tel. 56 669 39 43