Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP

Absolwenci szkół ponagdimnazjalnych A A A

Poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011-2013. Źródłem prezentowanych informacji są, dane z Głównego Urzędu Statystycznego nt. absolwentów szkół wyższych oraz dane z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) nt. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Struktura absolwentów według poziomu wykształcenia


* W 2014 r. spadek liczby absolwentów zasadniczych szkół zawodowych jest spowodowany zmianą przepisów oświatowych. Od 1 września 2012 r. okres kształcenia w tych placówkach został wydłużony z 2 do 3 lat.
** Do pozostałych szkół należą: nauczycielskie kolegia języków obcych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, kolegia pracowników służb społecznych.

Absolwenci szkół wyższych – najpopularniejsze kierunki kształcenia

Absolwenci szkół policealnych i średnich zawodowych – najpopularniejsze kierunki kształcenia

Absolwenci szkół zasadniczych zawodowych – najpopularniejsze kierunki kształcenia


* Spadek liczby absolwentów jest spowodowany zmianą przepisów oświatowych i wydłużeniem okresu kształcenia w zawodzie z 2 do 3 lat.