Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP

Dane z monitoringu A A A

  1. Nowozarejestrowani bezrobotni – ..., w tym ... kobiet
  2. Zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej – ..., w tym ... miejsc subsydiowanych
  3. Liczba bezrobotnych w końcu okresu – ..., w tym ... kobiet
  4. Odsetek bezrobotnych bez wykształcenia średniego – ...
  5. Odsetek bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – ...
  6. Odsetek bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – ...
  7. Odsetek bezrobotnych z wykształceniem wyższym – ...
  8. Odsetek bezrobotnych bez stażu pracy – ...
  9. Odsetek bezrobotnych bez zawodu – ...
  10. Odsetek bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – ...
Najliczniejsze zawody Najliczniejsze oferty
nazwa zawodu liczba nazwa zawodu liczba
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
...
...
Wykres
...
Pobierz jako: PDF