Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP

Dane z monitoringu A A A

  1. Nowozarejestrowani bezrobotni – ..., w tym ... kobiet
  2. Zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej – ..., w tym ... miejsc subsydiowanych
  3. Liczba bezrobotnych w końcu okresu – ..., w tym ... kobiet
  4. Odsetek bezrobotnych bez wykształcenia średniego – ...
  5. Odsetek bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – ...
  6. Odsetek bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – ...
  7. Odsetek bezrobotnych z wykształceniem wyższym – ...
  8. Odsetek bezrobotnych bez stażu pracy – ...
  9. Odsetek bezrobotnych bez zawodu – ...
  10. Odsetek bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – ...
Zawody deficytowe Zawody nadwyżkowe
nazwa zawodu kod
zawodu
nazwa zawodu kod
zawodu
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
...
...
Wykres
...
Pobierz jako: PDF