Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP

Portrety grup wielkich – 2014 r. A A A

Poniżej znajdują się informacje o sytuacji na rynku pracy w wielkich grupach zawodów. Uwzględniono w niej dane z powiatowych urzędów pracy o nowych rejestracjach osób bezrobotnych oraz wskaźniku intensywności nadwyżki/deficytu, który jest relacją liczby zgłoszonych wolnych miejsc do liczby nowych rejestracji. Im wyższy wskaźnik intensywności nadwyżki/deficytu tym większa szansa na pozyskanie, za pośrednictwem PUP, miejsca pracy lub aktywizacji zawodowej.

Uwaga! Po kliknięciu na wykres, otworzy się on w nowej zakładce.

Portrety wielkich grup zawodowych:

W 2014 r. w PUP zarejestrowało się 174 484 osób bezrobotnych. W tym samym czasie do PUP zgłoszonych zostało 78 479 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Zgłaszane miejsca przeznaczone były głównie dla pracowników z zawodami należącymi do grup, w których zarejestrowało się najwięcej osób bezrobotnych. Całkowita relacja liczby zgłoszonych wolnych miejsc do liczby nowych rejestracji (wskaźnik intensywności nadwyżki/deficytu) wyniosła 0,45. Oznacza to, że prawie co druga rejestrująca się osoba mogła liczyć na pozyskanie, za pośrednictwem PUP, wolnego miejsca pracy lub miejsca aktywizacji zawodowej. Największe szanse na pozyskanie wolnego miejsca mieli pracownicy biurowi – wskaźnik intensywności nadwyżki/deficytu 1,46. Niski poziom tego wskaźnika obserwować można było w grupie specjalistów – 0,28. W grupie siły zbrojne, z uwagi na brak zgłoszonych wolnych miejsc, wskaźnik intensywności nadwyżki/deficytu wyniósł 0,0.

Zarejestrowani bezrobotni oraz wskaźnik intensywności nadwyżki/deficytu w wielkich grupach zawodów w 2014 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika 3 do Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy „Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności”.

W 2014 r. poza osobami mającymi zawód, zarejestrowało się także 38 390 osób bez zawodu – 22,00% całkowitego napływu do ewidencji osób bez zawodu. Bezrobotnymi bez zawodu są osoby, które jednocześnie spełniają dwa warunki – nie mają świadectwa (dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego lub kursowego i nie dysponują minimum 6 miesięczną, udokumentowaną ciągłością pracy w jednym zawodzie. Do 2012 r. warunek drugi stanowił, że okres ten to minimum 1 rok.

Spośród zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej – 42,94% stanowiły miejsca pracy subsydiowanej lub miejsca aktywizacji zawodowej. Najwyższy udział miejsc subsydiowanych dotyczył grupy pracowników biurowych (65,27%) oraz pracowników usług
i sprzedawców
(59,35%). Największe szanse na znalezienie zatrudnienia niewspieranego ze środków publicznych mieli przedstawiciele władz publicznych wyżsi kierownicy i urzędnicy (udział miejsc subsydiowanych 6,72%), a także osoby z zawodami należącymi do wielkiej grupy robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (udział miejsc subsydiowanych 21,14%).

Struktura wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w 2014 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika 3 do Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy „Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności”.