Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP

Portrety grup wielkich – 2015 r. A A A

Portrety wielkich grup zawodowych:

Uwaga! Po kliknięciu na wykres, otworzy się on w nowej zakładce.

W 2015 r. w PUP zarejestrowały się 167 762 osoby bezrobotne. W tym samym czasie do PUP zgłoszonych zostało 94 910 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Zgłaszane miejsca przeznaczone były głównie dla pracowników z zawodami należącymi do grup, w których zarejestrowało się najwięcej osób bezrobotnych. Całkowita relacja liczby zgłoszonych wolnych miejsc do liczby nowych rejestracji wyniosła 0,57. Oznacza to, że co druga rejestrująca się osoba mogła liczyć na pozyskanie, za pośrednictwem PUP, wolnego miejsca pracy lub miejsca aktywizacji zawodowej. Największe szanse na pozyskanie wolnego miejsca mieli pracownicy biurowi – relacja liczby zgłoszonych wolnych miejsc do liczby nowych rejestracji – 1,57 oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – 1,17. Niski poziom tej relacji obserwować można było w grupie rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – 0,29, a także specjaliści (0,30), którzy z uwagi na wysoki poziom kwalifikacji zawodowych rzadko poszukiwani są za pośrednictwem PUP. W grupie siły zbrojne, z uwagi na brak zgłoszonych wolnych miejsc, relacja liczby zgłoszonych wolnych miejsc do liczby nowych rejestracji wyniosła 0,0.

Zarejestrowani bezrobotni oraz relacja liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy do liczby nowych rejestracji w wielkich grupach zawodów w 2015 r.


Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika 3 do Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy „Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności”.

W 2015 r. poza osobami mającymi zawód, zarejestrowało się także 31 555 osób bez zawodu – 18,81% całkowitego napływu do ewidencji osób bez zawodu. Bezrobotnymi bez zawodu są osoby, które jednocześnie spełniają dwa warunki – nie mają świadectwa (dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego lub kursowego i nie dysponują minimum 6 miesięczną, udokumentowaną ciągłością pracy w jednym zawodzie.

Spośród zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej – 40,0% stanowiły miejsca pracy subsydiowanej lub miejsca aktywizacji zawodowej. Najwyższy udział miejsc subsydiowanych dotyczył grupy pracowników biurowych (60,44%) oraz pracowników usług i sprzedawców (59,63%). Największe szanse na znalezienie zatrudnienia niewspieranego ze środków publicznych mieli przedstawiciele władz publicznych wyżsi kierownicy i urzędnicy (udział miejsc subsydiowanych 15,31%), a także osoby z zawodami należącymi do wielkiej grupy operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (udział miejsc subsydiowanych 19,08%).

Struktura wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w 2015 r.


Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika 3 do Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy „Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności”.