Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Strona główna O projekcie

O projekcie A A A

Mając na uwadze przydatność wyników badań i analiz prowadzonych w ramach projektu
Rynek Pracy pod Lupą WUP w Toruniu postanowił kontynuować ten projekt w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą II. Ten półtoraroczny projekt (okres realizacji grudzień 2013 r. – czerwiec 2015 r.) ma na celu wsparcie uczestników kujawsko-pomorskiego rynku pracy w realizacji działań na rzecz łagodzenia skutków i przeciwdziałania bezrobociu poprzez dostarczenie niezbędnych informacji. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki:

  • wskazaniu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
  • diagnozie planów zatrudnieniowych oraz trudności rekrutacyjnych pracodawców działających w kluczowych branżach regionu,
  • diagnozie sytuacji podmiotów utworzonych dzięki dotacjom dla osób bezrobotnych,
  • identyfikacji oferty szkoleniowej,
  • udostępnienie informacji szerokiemu gronu odbiorców.Realizacja powyższych działań nie byłaby możliwa bez udziału powiatowych urzędów pracy z terenu województwa, które zgodziły się przeprowadzić badania terenowe wśród pracodawców kluczowych branż województwa oraz przygotować bazy danych do badania sytuacji podmiotów powstałych dzięki dotacjom z urzędów pracy.

logo projektuProjekt ten, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podstawą prawną realizacji Projektu jest Uchwala Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 6/188/2014 z dnia 19.02.2014 r.

 

Opis projektu Rynek Pracy pod Lupą realizowanego w latach: 2011-2013  Logo