Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Strona główna Polecane strony

Polecane strony A A A

Strony, na których znajdują się przydatne informacje, dane, raporty:www

    • www.prognozowaniezatrudnienia.pl – strona poświęcona projektowi „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”. Docelowo system dostępny na stronie będzie generował prognozy zatrudnienia do 2020 roku w przekroju grup zawodów (zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy), sektorów ekonomicznych i obszarów statystycznych NUTS II.
    • bkl.parp.gov.pl – projekt realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego i Uniwersytet Jagielloński, którego celem jest monitoring rynku pracy do 2014 r. Zakłada przeprowadzenie 5 edycji badań, które pozwolą prześledzić jak zmienia się struktura kompetencji na rynku pracy. Na stronie dostępne są bazy danych umożliwiające analizę na poziomie ogólnopolskim i wojewódzkim.

 

  • instytut.inse.pl/Metodologia.pdf – Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy. Raport opracowany przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.